divendres, 7 d’octubre de 2016

COMUNICAT DEL CULC SOBRE L’ESBORRANY DELS PROGRAMES PLURILINGÜES DINÀMICS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

El CULC considera que l’esborrany de decret del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, és un document de partida acceptable per a definir una nova etapa del model lingüístic per al sistema educatiu valencià.

L’esborrany, seguint l’article 19.1 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), s’ancora en la tradició dels models bilingües i plurilingües anteriors que defineixen dos extrems: el programa plurilingüe dinàmic bàsic (PPDB) amb el castellà com a llengua base (similar a l’antic programa d’incorporació progressiva, PIP, i a l’actual programa plurilingüe d’ensenyament en castellà, PPEC) i el programa plurilingüe dinàmic avançat (PPDA) amb el valencià com a llengua base de l’ensenyament (similar als antics programes d’ensenyament en valencià, PEV, i d’immersió lingüística, PIL, i a l’actual programa plurilingüe d’ensenyament en valencià, PPEV). El document també inclou un programa plurilingüe dinàmic intermedi que preveu un ús vehicular equilibrat en castellà i valencià (±50%) en les àreees no lingüístiques.

Tot i ser conscients que la proposta de decret preveu més beneficis per al programa avançat que per al programa bàsic, pel que fa a les certificacions en els coneixements d’anglès i valencià (certificacions necessàries per a la Universitat i molt útils per al món laboral) i també pels recursos que aportarà la mateixa Conselleria, es necessita una aposta més decidida pel programa avançat, per bé que l’únic programa que garanteix el compliment de l’article 19.2 de la LUEV és el programa plurilingüe dinàmic avançat.

Ni el programa plurilingüe dinàmic bàsic ni l’intermedi asseguren un domini oral i escrit per igual en castellà i en valencià en acabar els ensenyaments obligatoris.

El CULC, com a col·lectiu universitari compromès amb la llengua i la cultura pròpies, encoratja la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que faça una aposta decidida perquè el programa plurilingüe dinàmic avançat siga el preferent i majoritari en el sistema educatiu valencià, pel fet que és l’únic que garanteix uns coneixements d’anglès i de valencià raonables per a tot l’estudiantat i, també, per a l’estudiantat que desitge cursar estudis superiors en les universitats valencianes. Alhora que fem una crida als òrgans de govern de la nostra universitat perquè prenguen les mesures necessàries que garantesquen que tot l’estudiantat que cursa graus orientats a la docència i que ho sol·licite puga adquirir la competència didàctica per a la capacitació en valencià i en anglès a través d’itineraris inclosos en els seus plans d’estudi, pel fet que l’UJI forma docents per al sistema educatiu valencià.

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
Castelló de la Plana, octubre de 2016


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
culcuji@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El CULC rebutja la sentència del TS que anul·la part del decret del Consell sobre usos institucionals i administratius de les llengües oficials

El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura davant de la recent sentència del Tribunal Suprem (TS) que anul·la part d...