dimarts, 7 de juny del 2016

Carta al rector de la Universitat Jaume I sobre la llengua utilitzada a les llistes oficials de correu electrònic


Senyor Vicent Climent Jordà, rector de la Universitat

Davant el reiterat incompliment de la igualtat lingüística en la circulació de missatges mitjançant les llistes oficials de l'UJI, entre altres incompliments, des de l’associació Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura us demanem:

1. El compliment del manual d'usos lingüístics en el punt 4.1 (La informació de caràcter intern que la Universitat Jaume I difonga per mitjà de qualsevol suport es farà en valencià). Aquest manual ha sigut aprovat en consell de govern. 

2. L'aplicació del principi de subsidiarietat lingüística (aprovat en línies de govern per a 2014 i 2105) i que és equivalent al que diu el manual anterior.

3. La revisió de qualsevol escrit abans de permetre ser difós en llistes oficials. Hom pot admetre algun error gramatical o ortogràfic fruit de la immediatesa. Però mai pot ser admissible un escrit amb menyspreu de les normes ortogràfiques, lèxiques etc. si és enviat a través dels canals de difusió de la Universitat.

És sorprenent observar aquesta acritud del vicepresident II de la Xarxa Vives d’Universitats envers la nostra llengua, tret diferenciador i que agermana 21 universitats.

Així mateix, em veig en l'obligació de demanar-vos també, el compliment dels acords de claustre, el manual d'usos lingüístics i altres normatives aprovades en defensa del valencià. No caldria haver de recordar-vos com la vulnerabilitat que infringiu al nostre idioma ens fragilitza com a valencianoparlants, resituant-nos una vegada i una altra en la categoria de ciutadans de segona. Tampoc no caldria recordar com aquestes formes aparentment banals de supremacisme lingüístic (de l'espanyol envers del català) són summament perilloses perquè integren el supremacisme lingüístic com un element de normalitat quotidiana.

Atentament,

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura

CARTA OBERTA A LA UNIVERSITAT JAUME I

El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC) té entre les seues finalitats la realització de tot tipus d'accion...