dilluns, 25 de febrer del 2019

EL COL·LECTIU UNIVERSITAT JAUME I PER LA LLENGUA I LA CULTURA, A FAVOR DEL REQUISIT LINGÜÍSTIC A L'UJIUs podeu adherir al següent manifest com a entitat o personalment, afegint un comentari amb el vostre nom, cognoms i professió o enviant un correu a culcuji@gmail.com.


Membres del Consell de Direcció de l’UJI han estat explicant als centres, departaments i també a la Comissió de Política Lingüística, la seua proposta de modificació dels requisits lingüístics del Document de Carrera Docent i Investigadora, que es concreta, ara per escrit, en el document Doc 4.- Document Carrera Docent i Investigadora, enviat als sindicats, per tal de debatre’l en la Mesa Negociadora d’avui, dia 25 de febrer, i aprovar-lo, si escau, el proper dijous, dia 28 de febrer en el Consell de Govern. La proposta de modificació dels requisits lingüístics ha comptat amb els vots en contra de CCOO i STEPV.

La proposta consisteix a eliminar, per a les persones candidates a passar de professorat associat a personal contractat doctor (PCD) o a titular d'universitat (TU), el requisit d’haver d’acreditar un requisit lingüístic C1 en valencià o B2 en anglès en el cas de PCD o un requisit lingüístic C1 en valencià i B2 en anglès en el cas de TU. El mateix requisit es proposa també eliminar-lo en el cas de promoció des de la figura d’ajudant a ajudant doctor: acreditar el nivell C1 de valencià o B2 d’anglès; d’ajudant doctor a PCD: acreditar el nivell C1 de valencià o B2 d’anglès; en el cas del pas d’ajudant doctor a TU: acreditar el nivell C1 de valencià i B2 d’anglès, i des de la figura de PCD a titular d’universitat: acreditar el nivell C1 de valencià i B2 d’anglès.

L’exigència del nivell lingüístic de valencià i anglès s’ajorna, en la proposta del Consell de Direcció, amb la següent DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONALes persones candidates que hagen sigut seleccionades en les places convocades de professorat contractat i en els concursos d'accés als cossos docents universitaris, hauran d'obtindre el nivell lingüístic en valencià i en anglès recollit en l’Estratègia de Convivència i Promoció Lingüística, en un termini de 5 anys des del seu nomenament. Aquest requeriment serà necessari per tal d’optar a les reduccions previstes al Programa de Suport a les Activitats d’Investigació i d’Innovació i Transferència.

Aquesta proposta seria una sorpresa si no haguera estat reflectida ja en el programa electoral de la Candidatura per l’UJI, que encapçalava la rectora Eva Alcón, que ja anunciava entre els seus objectius “modificar el DCD per a incentivar el coneixement de llengües, sense obstaculitzar la carrera acadèmica del PDI”.

L’esmentat Document de Carrera Docent va ser aprovat fa gairebé set anys (el 30/03/2012) i era conegut per tot el professorat; a més, ha tingut una moratòria suficient (quasi 5 anys, fins al 31 de desembre de 2016) fins a l’hora d’aplicar-lo pel que fa al tema del requisit lingüístic. La nova proposta, si s’arriba a aprovar, seria, ara sí, discriminatòria, no sols respecte de les persones que han fet l’esforç per formar-se, sinó respecte dels estudiants i la societat a què ens devem.

Podríem comprendre que es volguera eliminar el requisit de l’anglès, que no és llengua oficial, però no el del català, que sí que és llengua oficial i que, a més, els Estatuts de l’UJI estableixen que tot el PDI té l'obligació de conèixer.

La proposta sembla ajornar, posposar, el requisit lingüístic per a més endavant, com una espècie de moratòria de 5 anys, una vegada aconseguida la plaça de funcionari o personal contractat doctor, amb una acció destinada a incentivar el seu assoliment, per tal d’optar a les reduccions previstes al Programa de Suport a les Activitats d’Investigació i d’Innovació i Transferència. Però en qualsevol dels casos, el fet de no optar a les reduccions d’hores per activitats d’investigació no suposaria, per se, de cap de les maneres, que la seua plaça de funcionari o personal contractat doctor perillara.

Es pot argumentar que, actualment, a les persones candidates de l’UJI a places se’ls exigeix el coneixement del valencià i l’anglès, i a les persones de fora no se’ls exigeix aquest coneixement. Efectivament, per això i per la seua bona trajectòria, de forma majoritària, la Universitat s’assegura amb el seu professorat aspirant a consolidar places uns bons professionals amb coneixements lingüístics. Per altra banda, el fet de llevar el requisit no assegura la plaça ni al professorat aspirant de l’UJI ni al professorat aspirant de fora. Un estudi del Vicerectorat de Professorat concloïa que si les persones que han declarat que tenen el nivell de valencià feren les classes en valencià, les classes en valencià augmentarien del 20% al 25%.

Qui no ens diu que el professorat que ha tingut set anys per preparar-se el C1 de valencià o el B2 d’anglès no tindrà els mateixos problemes d’ací a cinc anys? I n’hauran passat dotze des de l’aprovació del Document de Carrera Docent el 2012.

S’al·lega també que en vint anys els equips anteriors no han estat capaços d’augmentar la docència en valencià. Aquesta mesura, per si sola, no resoldrà el problema, en el sentit que, si ara es diu que tenir un títol no garanteix que es farà la classe en valencià, tampoc ho garantirà d’ací a cinc anys. Sobretot, si no va acompanyada de mesures de planificació, de perfilació lingüística de places, de programació i de suport a la docència en valencià. Per altra banda les mesures positives que es puguen proposar en la nova Estratègia de Convivència i Política Lingüística no invaliden que persistim en les mesures de capacitació lingüística del nostre professorat.

Què pensaríem si, ara mateix, que s’han de traure a oposició una bona quantitat de places de personal d’administració i serveis, les quals tenen el requisit lingüístic des de l’any 2002, per cert, els atorgàrem una moratòria de cinc anys més, i traguérem les places a oposició sense el requisit lingüístic? Encara que fóra que hi haguera el compromís de traure’s el nivell en cinc anys més.

Pensa algú que les peticions actuals d’una part del professorat al Consell de Direcció hauran desaparegut d’ací a cinc anys si el professorat no pot accedir a la reducció horària per sexennis d’investigació? O serà ja cosa del proper Consell de Direcció?

Com a Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura no podem donar suport a aquesta mesura que suposa una involució. En una universitat, que té dos idiomes oficials, l’única manera de garantir la igualtat de drets, i la no-discriminació de cap persona per motius de llengua, és que el personal docent, com el d’administració i serveis, estiga plenament capacitat per a exercir en qualsevol de les llengües oficials i, si és possible, amb un cert domini d’alguna de les llengües de comunicació acadèmica internacional.

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura

Castelló de la Plana, 25 de febrer de 2019

Us podeu adherir al manifest com a entitat o personalment, afegint un comentari amb el vostre nom, cognoms i professió o enviant un correu a culcuji@gmail.com

ENTITATS ADHERIDES

 1. Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
 2. Secció Sindical de CCOO de l’UJI
 3. STEPV - Intersindical
 4. Escola Valenciana - Federació d'associacions per la llengua
 5. Col·lectius per la Llengua i la Cultura Castelló
 6. Associació Cultural Les 4 Denes (Ares del Maestrat). 
 7. Conlloga Muixeranga de Castelló
 8. Botafocs, ball de dimonis i bestiari (Grau, Castelló).
 9. Plataforma Cívica Castelló per la Llengua.
 10. Maestrat Viu. Col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura.
 11. Compromís per Castelló
 12. Triem Vilafamés  Compromís.
 13. Assemblea Decidim-Comarques Nord.
 14. SEPC.
 15. Muixeranga de la Plana.
 16. ACPV-Delegació de Castelló.
 17. ERPV - Castelló.
 18. Col·lectiu LGTBI Castelló.
 19. Esquerra Unida PV - Castelló
 20. Podem Castelló.
 21. Casal Popular - Assemblea de Joves d'Atzeneta del Maestrat.
 22. ERPV - Pais Valencià.
 23. VEU, Coordinadora pel Valencià en l'Ensenyament Universitari (Universitat de València).
 24. Associació de Dones Nacionalistes Terra (ADONA'T).
 25. Comissió XLI Aplec dels Ports Herbers 2019.
 26. Intersindical Valenciana.
 27. Castelló en Moviment.
 28. Plataforma per la Llengua País Valencià.
 29. Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc.
 30. ...

------------

PERSONES ADHERIDES
 1. Vicent Pitarch Almela. Professor i sociolingüista.
 2. Antoni Royo. Historiador i activista cultural.
 3. Hèctor Beltran Sansegundo. Professor. UJI.
 4. Joan Raül Burriel Calvet. PAS. UJI.
 5. Manel Sifre Gómez. Professor. UJI.
 6. Josep Hilari Planelles Fuster. professor. UJI.
 7. Bartomeu Prior Romero. PAS. UJI.
 8. Antoni Roig Navarro. Professor. UJI.
 9. Joan Andreu Bellés. PAS. UJI.
 10. Artur Aparici Castillo. Sociòleg i exprofessor de l'UJI.
 11. Maties Segura Sabater. PAS. UJI.
 12. Suso Monforte Escriche. PAS. UJI.
 13. Carles Bellver Torlà. PAS. UJI.
 14. Pilar Troncho Fabregat. PAS. UJI.
 15. Loginos Gil Puértolas. PAS. UJI.
 16. Laura Garcia Pla. PAS. UJI.
 17. Josep M. Chordà Fandos. PAS. UJI.
 18. David Casanova (Gestor de comunitats on-line).
 19. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés. Professor. UJI.
 20. Manolo Quixal San-Abdon. Professor. UUJI.
 21. Xelo Valls (SG de FECCOOPV).
 22. Anna Arnal Pons. Professora. UJI.
 23. Neus Lozano Sanfelix. Professora.UJI.
 24. Adéla Koťátková. UJI.
 25. Josep Marqués Meseguer. Professor. UJI.
 26. Consol Aguilar Ródenas. Professora. UJI.
 27. Jordi Adell Segura. Professor. UJI.
 28. Jordi Tàrrega Sangüesa. Professor.
 29. Òscar Pérez Silvestre. Tècnic lingüístic de l'administració local.
 30. Tomàs Martínez. Professor. UJI.
 31. Anna Lizondo i Navarro, estudiant de psicologia de l’UV.
 32. Pepa Senent. Professora. UJI.
 33. Maria José Esteve Ramos. Professora. UJI.
 34. Lluís Monjo Mur. Professor. UJI.
 35. Isabel Maria Vicent Soriano-Canos. PAS. UJI.
 36. Maria Monzó Fuster. Exprofessora de l'UJI.
 37. Ramon Canut Rebull. Professor. UJI.
 38. Fernando Romero Subiron. Exrector i professor. UJI.
 39. Germà Garcia Belmonte. Professor. UJI.
 40. Antoni Albalat. Poeta, escriptor, periodista i pintor.
 41. Inmaculada Fortanet, professora de l'UJI i exvicerectora de Multilingüisme fins a maig de 2018.
 42. Francisco Fabregat-Santiago. Professor Tiular d'Universitat. UJI.
 43. Sonia Querol Galarza. Empleada de banca.
 44. Clara Viciano. PAS. UJI.
 45. Albert Font-Tarrés, educador social i periodista.
 46. Maria Carme Diaz Carsi. Professora de Secundària i Exassessora de València del Servei d’Ensenyaments de la Conselleria d’Educació.
 47. Josep Barberà i Sorlí. Pesident d'ERPV.
 48. Vicent Maurí. Portaveu Intersindical Valenciana.
 49. AlfonsEsteve; tècnic lingüístic UV.
 50. Cèsar Mateu i Beltran, tècnic lingüístic de l'administració local i professor associat de l'UJI.
 51. Estels Martí (estudiant de la UV).
 52. Pau Monfort Monfort, mestre de música a l'escola pública.
 53. Sergio Trigueros Navarro, professor de l'UJI.
 54. Anna Caballer. Docent.
 55. Josep E. Ribera, lingüista. Professor. Universitat de València.
 56. Vicent Lluís Pitarch Nebot. Professor tècnic d'FP.
 57. María Noelia Ruiz Madrid. Professora. UJI. 
 58. Ximo Castelló. Professor. UJI.
 59. María José Soldevila Blasco. Assessora de català, SLT, UJI.
 60. Robert Martínez Carrasco. PAL UJI.
 61. Anna Calvo. Tècnica lingüística de l'administració local.
 62. Fina Montiel. Professora dels cursos de català del Servei de Llengües de l'UJI.
 63. Joan Mahiques Climent. Professor Ajudant Doctor. UJI.
 64. María Luz Pérez Soler. PAS. UJI.
 65. Néstor Beltran i Manjon (estudiant de la Universitat de València).
 66. ...
--------------

70 comentaris:

 1. La plena Normalització de la llengua pròpia ha d'inclore necessàriament l'àmbit universitari, sense més dilació.

  ResponElimina
 2. David Casanova (Gestor de comunitats on-line)

  ResponElimina
 3. Des de l’Assemblea Decidim-CN donem tot el nostre suport

  ResponElimina
 4. També el meu suport. Soc tècnic lingüístic de l'administració local.

  ResponElimina
 5. Tomàs Martínez, professor UJI
  El meu suport al manifest.

  Gràcies per la iniciativa.

  ResponElimina
 6. Anna Lizondo i Navarro, estudiant de psicologia de l’UV.
  Suport total al manifest, cal reivindicar la nostra llengua!

  ResponElimina
 7. Així és com la Universitat es desfà de la identitat que la va crear. Només serem més que una sucursal castellana de la cultura dominant.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies Xavier per les teus paraules de suport. Podem afegir-te a la llista d'adherits?

   Elimina
 8. El meu suport al Manifest del CULC UJI
  Pepa Senent,PDI UJI

  ResponElimina
 9. El meu suport i adhesió al manifest, és molt trist veure com es perd la identitat.
  Mjosé Esteve, professora UJI

  ResponElimina
 10. Tot el suport.
  Lluís Monjo Mur, professor UJI

  ResponElimina
 11. El meu recolzament al Manifest.
  Cal mantindre la nostra identitat lingüística.

  ResponElimina
 12. El meu total recolzament i adhesió al Manifest.
  Maria Monzó Fuster. PDI jubilat

  ResponElimina
 13. Jo també m'adherisc.
  I inlouria el requisit per a les places de catedràtic que a hores d'ara estan exentes.
  Francisco Fabregat-Santiago. Professor Tiular d'Universitat. UJI

  ResponElimina
 14. Tenía mucha curiosidad por ver si realmente había un argumento a favor de este requisito linguístico pero no lo he encontrado en esta carta abierta.
  La universidad española en general y la UJI en particular ya tiene muchísimos problemas con la captura de talento (extranjero).
  Este requisito es una discapacidad voluntaria y me gustaría ver un solo argumento ¡racional! en contra de su extincción.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Gràcies per accedir al nostre blog i escriure la teua opinió sobre el requisit lingüístic. Des de l'anonimat no s'ajuda al debat transparent però valorem la teua opinió.

   Elimina
  2. Un argument? Complir la llei: art. 56 del RDL 2/2015
   "Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

   TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO
   TÍTULO I

   Objeto y ámbito de aplicación
   Artículo 2 Ámbito de aplicación
   1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
   [...]
   e) Las Universidades Públicas.

   TÍTULO IV
   Adquisición y pérdida de la relación de servicio
   CAPÍTULO I
   Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio

   Artículo 56 Requisitos generales
   [...]
   2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales."

   Elimina
 15. Crec que no fa falta dir molt per la meua part. Com a promotora del requisit lingüístic per a les places de promoció del professorat, no puc estar més d'acord en el manifest i la meua opció és sempre exigir les dues llengües: valencià i anglès (i també l'espanyol per als casos de professorat estranger, a qui ja se'ls hauria d'haver exigit en presentar-se com a candidats a la plaça que ocupen). No ha d'haver enfrontament ni conflicte entre la defensa de la nostra llengua i la de la llengua internacional per excel·lència en aquest moment. Aspirem a la Glocalització (global + local).

  ResponElimina
 16. Perdoneu, l'anterior comentari és meu: Inmaculada Fortanet, professora UJI i Vicerectora responsable de multilingüisme fins maig de 2018.

  ResponElimina
 17. Associació de Dones Nacionalistes Terra (ADONA'T)27 de febrer del 2019, a les 12:27

  L'associació ens adherim també al manifest. Considerem que un incentiu és insuficient per mantenir una llengua minoritzada. Cal un requisit.

  ResponElimina
 18. M'adherisc al manifest, Estels Martí (estudiant de la UV).
  Enhorabona per l'iniciativa i molta força!

  ResponElimina
 19. M'adherisc al manifest, Estels Martí (estudiant de la UV).
  Enhorabona per l'iniciativa i molta força!

  ResponElimina
 20. Jo també vull donar el meu suport. Pau Monfort Monfort, mestre de música a l'escola pública.

  ResponElimina
 21. Teniu el meu suport. Sergio Trigueros Navarro, professor de l'UJI

  ResponElimina
 22. Teniu el meu suport.

  Vicent Lluís Pitatch Nebot
  Professor tècnic d'FP

  ResponElimina
 23. Total suport al requisit. Endavant!

  ResponElimina
 24. Josep E. Ribera, lingüista. PDI Universiat de València.

  ResponElimina
 25. Vull donar el meu suport al manifest i m'adherisc a les paraules de la professora Inmaculada Fortanet. Cal incentivar i promoure el coneixement de totes les llengües del nostre entorn acadèmic prioritat al valencià i a l'anglès. Totes les llengües sumen a la vida d'un acadèmic, enriqueixen la seua cultura i amplien el seu coneixement de la realitat propera i llunyana que l'envolta. Sí al talent estranger, sí a totes les llengües importants per a la nostra evolució internacional com a universitat pública (anglès, francès, alemany, italià...) però sense oblidar que hem de potenciar i promoure de manera especial la llengua de la terra on vivint, el valencià perquè és la nostra realitat i serà la realitat de qualsevol acadèmic que vinga a sumar a l'UJI. Com diu la professora Fortanet 'No ha d'haver enfrontament ni conflicte entre la defensa de la nostra llengua i la de la llengua internacional per excel·lència en aquest moment. Aspirem a la Glocalització (global + local).'

  ResponElimina
 26. M'adherisc al manifest

  ResponElimina
 27. M'adherisc al manifest. Assessora de català, SLT, UJI.

  ResponElimina
 28. Robert Martínez Carrasco. PAL UJI. M'adherisc

  ResponElimina
 29. No podem permetre cap retrocés en els nostres drets lingüístics. Compatisc la vostra lluita i manifesto, per tant, el meu suport al manifest.

  Salutacions,
  Anna Calvo
  Tècnica lingüística de l'administració local

  ResponElimina
 30. Jo també m'adherisc al manifest. Defensar la nostra llengua i promocionar-ne l'ús ha de ser una prioritat de tots.
  Fina Montiel.
  Professora dels cursos de català del Servei de Llengües de l'UJI.

  ResponElimina
 31. Josep Maria Zapater Mestre. Professor de secundària.6 de març del 2019, a les 18:42

  Tot el meu suport. M'adherisc plenament al manifest.

  ResponElimina
 32. Teniu el meu suport i la meua adhesio

  ResponElimina
 33. Moltes gràcies Miquel. Ens pots dir el nom complet i la teua professió per incorporar-te al llistat?

  ResponElimina
 34. El meu suport al Manifest del CULC UJI
  Mª José Peris Cerdá. Docent.

  ResponElimina

CARTA OBERTA A LA UNIVERSITAT JAUME I

El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC) té entre les seues finalitats la realització de tot tipus d'accion...