dijous, 27 d’octubre del 2016

Jornades sobre Llengua, Cultura i Identitat valencianes - 30 de novembre i 1 de desembre de 2016
Jornades sobre Llengua, Cultura i Identitat Valencianes


0,5 crèdits ECTS per a les persones assistents

Inscripcions: del 7 al 27 de novembre en el següent enllaç:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=5050&p_idioma=ca&p_cabecera=UJI
dimecres, 30 de novembre de 2016

11 h

  • Inauguració de les Jornades, Bartomeu Prior, president del CULC 
11 h
  • Europa, cultures, llengües, nacions. Joan Francesc Mira (Universitat Jaume I) 
12 h
  • Nacions sense estat i llengües minoritzades, Rafael Castelló (Universitat de València) 

13 h

  • Taula redona: La llengua pròpia en l’educació multilingüe
Modera: Montserrat Ferrer (Universitat Jaume I)

Ponents: 


Elsa Vilalta, cap del Servei d’Educació Plurilingüe de la Conselleria d’Educació
Anna Marzá, Unitat de Multilingüisme de la Universitat Jaume I
Mireia Soriano, portaveu de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana


dijous, 1 de desembre de 2016

11 h 
  • Espanya un projecte nacional fallit, Antoni Furió (Universitat de València) 

12 h

  • L'ús del valencià a la Universitat. Maties Segura (Universitat Jaume I) 
13 h
  • El Dret Civil valencià, part de la nostra cultura. Federico Arnau (Universitat Jaume I) 

-----
Lloc: Sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Organitza: Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
culcuji@gmail.com

divendres, 7 d’octubre del 2016

Enhorabona a Laura Mezquita i Micaela Moro pel premi a la millor monografia per Entrena't les neurones

Els XIX Premis Nacionals d'Edició Universitària han destacat Entrena’t les neurones (publicada per la Universitat Jaume I) com una de les millors en la seua categoria entre les publicades per les universitats i centres de recerca espanyols durant 2015 i ha sigut guardonada com la millor monografia en Ciències de la Salut

El jurat ha premiat Entrena’t les neurones per «explicar de manera molt clara i didàctica, tant per a professionals com per a pacients, com es poden millorar o pal·liar els efectes negatius dels greus traumes mentals mitjançant elements de rehabilitació neurocognitiva».

Des del CULC volem felicitar i donar la nostra enhorabona a les seues autores, Laura Mezquita Guillamón i Micaela Moro Ipola, pel premi i per haver publicat també en català una obra de divulgació científica. Des del nostre col·lectiu volem animar al professorat i personal investigador de la Universitat Jaume I a escriure i publicar també en català.

COMUNICAT DEL CULC SOBRE L’ESBORRANY DELS PROGRAMES PLURILINGÜES DINÀMICS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

El CULC considera que l’esborrany de decret del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, és un document de partida acceptable per a definir una nova etapa del model lingüístic per al sistema educatiu valencià.

L’esborrany, seguint l’article 19.1 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), s’ancora en la tradició dels models bilingües i plurilingües anteriors que defineixen dos extrems: el programa plurilingüe dinàmic bàsic (PPDB) amb el castellà com a llengua base (similar a l’antic programa d’incorporació progressiva, PIP, i a l’actual programa plurilingüe d’ensenyament en castellà, PPEC) i el programa plurilingüe dinàmic avançat (PPDA) amb el valencià com a llengua base de l’ensenyament (similar als antics programes d’ensenyament en valencià, PEV, i d’immersió lingüística, PIL, i a l’actual programa plurilingüe d’ensenyament en valencià, PPEV). El document també inclou un programa plurilingüe dinàmic intermedi que preveu un ús vehicular equilibrat en castellà i valencià (±50%) en les àreees no lingüístiques.

Tot i ser conscients que la proposta de decret preveu més beneficis per al programa avançat que per al programa bàsic, pel que fa a les certificacions en els coneixements d’anglès i valencià (certificacions necessàries per a la Universitat i molt útils per al món laboral) i també pels recursos que aportarà la mateixa Conselleria, es necessita una aposta més decidida pel programa avançat, per bé que l’únic programa que garanteix el compliment de l’article 19.2 de la LUEV és el programa plurilingüe dinàmic avançat.

Ni el programa plurilingüe dinàmic bàsic ni l’intermedi asseguren un domini oral i escrit per igual en castellà i en valencià en acabar els ensenyaments obligatoris.

El CULC, com a col·lectiu universitari compromès amb la llengua i la cultura pròpies, encoratja la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que faça una aposta decidida perquè el programa plurilingüe dinàmic avançat siga el preferent i majoritari en el sistema educatiu valencià, pel fet que és l’únic que garanteix uns coneixements d’anglès i de valencià raonables per a tot l’estudiantat i, també, per a l’estudiantat que desitge cursar estudis superiors en les universitats valencianes. Alhora que fem una crida als òrgans de govern de la nostra universitat perquè prenguen les mesures necessàries que garantesquen que tot l’estudiantat que cursa graus orientats a la docència i que ho sol·licite puga adquirir la competència didàctica per a la capacitació en valencià i en anglès a través d’itineraris inclosos en els seus plans d’estudi, pel fet que l’UJI forma docents per al sistema educatiu valencià.

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
Castelló de la Plana, octubre de 2016


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
culcuji@gmail.com

Carta a Santiago Fortuño: reflexions al voltant del canvi de denominació de la ciutat de Castelló

Benvolgut company Santiago Fortuño, Des del Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC), volem fer-vos arr...