dilluns, 25 de febrer del 2019

EL COL·LECTIU UNIVERSITAT JAUME I PER LA LLENGUA I LA CULTURA, A FAVOR DEL REQUISIT LINGÜÍSTIC A L'UJIUs podeu adherir al següent manifest com a entitat o personalment, afegint un comentari amb el vostre nom, cognoms i professió o enviant un correu a culcuji@gmail.com.


Membres del Consell de Direcció de l’UJI han estat explicant als centres, departaments i també a la Comissió de Política Lingüística, la seua proposta de modificació dels requisits lingüístics del Document de Carrera Docent i Investigadora, que es concreta, ara per escrit, en el document Doc 4.- Document Carrera Docent i Investigadora, enviat als sindicats, per tal de debatre’l en la Mesa Negociadora d’avui, dia 25 de febrer, i aprovar-lo, si escau, el proper dijous, dia 28 de febrer en el Consell de Govern. La proposta de modificació dels requisits lingüístics ha comptat amb els vots en contra de CCOO i STEPV.

La proposta consisteix a eliminar, per a les persones candidates a passar de professorat associat a personal contractat doctor (PCD) o a titular d'universitat (TU), el requisit d’haver d’acreditar un requisit lingüístic C1 en valencià o B2 en anglès en el cas de PCD o un requisit lingüístic C1 en valencià i B2 en anglès en el cas de TU. El mateix requisit es proposa també eliminar-lo en el cas de promoció des de la figura d’ajudant a ajudant doctor: acreditar el nivell C1 de valencià o B2 d’anglès; d’ajudant doctor a PCD: acreditar el nivell C1 de valencià o B2 d’anglès; en el cas del pas d’ajudant doctor a TU: acreditar el nivell C1 de valencià i B2 d’anglès, i des de la figura de PCD a titular d’universitat: acreditar el nivell C1 de valencià i B2 d’anglès.

L’exigència del nivell lingüístic de valencià i anglès s’ajorna, en la proposta del Consell de Direcció, amb la següent DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONALes persones candidates que hagen sigut seleccionades en les places convocades de professorat contractat i en els concursos d'accés als cossos docents universitaris, hauran d'obtindre el nivell lingüístic en valencià i en anglès recollit en l’Estratègia de Convivència i Promoció Lingüística, en un termini de 5 anys des del seu nomenament. Aquest requeriment serà necessari per tal d’optar a les reduccions previstes al Programa de Suport a les Activitats d’Investigació i d’Innovació i Transferència.

Aquesta proposta seria una sorpresa si no haguera estat reflectida ja en el programa electoral de la Candidatura per l’UJI, que encapçalava la rectora Eva Alcón, que ja anunciava entre els seus objectius “modificar el DCD per a incentivar el coneixement de llengües, sense obstaculitzar la carrera acadèmica del PDI”.

L’esmentat Document de Carrera Docent va ser aprovat fa gairebé set anys (el 30/03/2012) i era conegut per tot el professorat; a més, ha tingut una moratòria suficient (quasi 5 anys, fins al 31 de desembre de 2016) fins a l’hora d’aplicar-lo pel que fa al tema del requisit lingüístic. La nova proposta, si s’arriba a aprovar, seria, ara sí, discriminatòria, no sols respecte de les persones que han fet l’esforç per formar-se, sinó respecte dels estudiants i la societat a què ens devem.

Podríem comprendre que es volguera eliminar el requisit de l’anglès, que no és llengua oficial, però no el del català, que sí que és llengua oficial i que, a més, els Estatuts de l’UJI estableixen que tot el PDI té l'obligació de conèixer.

La proposta sembla ajornar, posposar, el requisit lingüístic per a més endavant, com una espècie de moratòria de 5 anys, una vegada aconseguida la plaça de funcionari o personal contractat doctor, amb una acció destinada a incentivar el seu assoliment, per tal d’optar a les reduccions previstes al Programa de Suport a les Activitats d’Investigació i d’Innovació i Transferència. Però en qualsevol dels casos, el fet de no optar a les reduccions d’hores per activitats d’investigació no suposaria, per se, de cap de les maneres, que la seua plaça de funcionari o personal contractat doctor perillara.

Es pot argumentar que, actualment, a les persones candidates de l’UJI a places se’ls exigeix el coneixement del valencià i l’anglès, i a les persones de fora no se’ls exigeix aquest coneixement. Efectivament, per això i per la seua bona trajectòria, de forma majoritària, la Universitat s’assegura amb el seu professorat aspirant a consolidar places uns bons professionals amb coneixements lingüístics. Per altra banda, el fet de llevar el requisit no assegura la plaça ni al professorat aspirant de l’UJI ni al professorat aspirant de fora. Un estudi del Vicerectorat de Professorat concloïa que si les persones que han declarat que tenen el nivell de valencià feren les classes en valencià, les classes en valencià augmentarien del 20% al 25%.

Qui no ens diu que el professorat que ha tingut set anys per preparar-se el C1 de valencià o el B2 d’anglès no tindrà els mateixos problemes d’ací a cinc anys? I n’hauran passat dotze des de l’aprovació del Document de Carrera Docent el 2012.

S’al·lega també que en vint anys els equips anteriors no han estat capaços d’augmentar la docència en valencià. Aquesta mesura, per si sola, no resoldrà el problema, en el sentit que, si ara es diu que tenir un títol no garanteix que es farà la classe en valencià, tampoc ho garantirà d’ací a cinc anys. Sobretot, si no va acompanyada de mesures de planificació, de perfilació lingüística de places, de programació i de suport a la docència en valencià. Per altra banda les mesures positives que es puguen proposar en la nova Estratègia de Convivència i Política Lingüística no invaliden que persistim en les mesures de capacitació lingüística del nostre professorat.

Què pensaríem si, ara mateix, que s’han de traure a oposició una bona quantitat de places de personal d’administració i serveis, les quals tenen el requisit lingüístic des de l’any 2002, per cert, els atorgàrem una moratòria de cinc anys més, i traguérem les places a oposició sense el requisit lingüístic? Encara que fóra que hi haguera el compromís de traure’s el nivell en cinc anys més.

Pensa algú que les peticions actuals d’una part del professorat al Consell de Direcció hauran desaparegut d’ací a cinc anys si el professorat no pot accedir a la reducció horària per sexennis d’investigació? O serà ja cosa del proper Consell de Direcció?

Com a Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura no podem donar suport a aquesta mesura que suposa una involució. En una universitat, que té dos idiomes oficials, l’única manera de garantir la igualtat de drets, i la no-discriminació de cap persona per motius de llengua, és que el personal docent, com el d’administració i serveis, estiga plenament capacitat per a exercir en qualsevol de les llengües oficials i, si és possible, amb un cert domini d’alguna de les llengües de comunicació acadèmica internacional.

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura

Castelló de la Plana, 25 de febrer de 2019

Us podeu adherir al manifest com a entitat o personalment, afegint un comentari amb el vostre nom, cognoms i professió o enviant un correu a culcuji@gmail.com

ENTITATS ADHERIDES

 1. Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)
 2. Secció Sindical de CCOO de l’UJI
 3. STEPV - Intersindical
 4. Escola Valenciana - Federació d'associacions per la llengua
 5. Col·lectius per la Llengua i la Cultura Castelló
 6. Associació Cultural Les 4 Denes (Ares del Maestrat). 
 7. Conlloga Muixeranga de Castelló
 8. Botafocs, ball de dimonis i bestiari (Grau, Castelló).
 9. Plataforma Cívica Castelló per la Llengua.
 10. Maestrat Viu. Col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura.
 11. Compromís per Castelló
 12. Triem Vilafamés  Compromís.
 13. Assemblea Decidim-Comarques Nord.
 14. SEPC.
 15. Muixeranga de la Plana.
 16. ACPV-Delegació de Castelló.
 17. ERPV - Castelló.
 18. Col·lectiu LGTBI Castelló.
 19. Esquerra Unida PV - Castelló
 20. Podem Castelló.
 21. Casal Popular - Assemblea de Joves d'Atzeneta del Maestrat.
 22. ERPV - Pais Valencià.
 23. VEU, Coordinadora pel Valencià en l'Ensenyament Universitari (Universitat de València).
 24. Associació de Dones Nacionalistes Terra (ADONA'T).
 25. Comissió XLI Aplec dels Ports Herbers 2019.
 26. Intersindical Valenciana.
 27. Castelló en Moviment.
 28. Plataforma per la Llengua País Valencià.
 29. Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc.
 30. ...

------------

PERSONES ADHERIDES
 1. Vicent Pitarch Almela. Professor i sociolingüista.
 2. Antoni Royo. Historiador i activista cultural.
 3. Hèctor Beltran Sansegundo. Professor. UJI.
 4. Joan Raül Burriel Calvet. PAS. UJI.
 5. Manel Sifre Gómez. Professor. UJI.
 6. Josep Hilari Planelles Fuster. professor. UJI.
 7. Bartomeu Prior Romero. PAS. UJI.
 8. Antoni Roig Navarro. Professor. UJI.
 9. Joan Andreu Bellés. PAS. UJI.
 10. Artur Aparici Castillo. Sociòleg i exprofessor de l'UJI.
 11. Maties Segura Sabater. PAS. UJI.
 12. Suso Monforte Escriche. PAS. UJI.
 13. Carles Bellver Torlà. PAS. UJI.
 14. Pilar Troncho Fabregat. PAS. UJI.
 15. Loginos Gil Puértolas. PAS. UJI.
 16. Laura Garcia Pla. PAS. UJI.
 17. Josep M. Chordà Fandos. PAS. UJI.
 18. David Casanova (Gestor de comunitats on-line).
 19. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés. Professor. UJI.
 20. Manolo Quixal San-Abdon. Professor. UUJI.
 21. Xelo Valls (SG de FECCOOPV).
 22. Anna Arnal Pons. Professora. UJI.
 23. Neus Lozano Sanfelix. Professora.UJI.
 24. Adéla Koťátková. UJI.
 25. Josep Marqués Meseguer. Professor. UJI.
 26. Consol Aguilar Ródenas. Professora. UJI.
 27. Jordi Adell Segura. Professor. UJI.
 28. Jordi Tàrrega Sangüesa. Professor.
 29. Òscar Pérez Silvestre. Tècnic lingüístic de l'administració local.
 30. Tomàs Martínez. Professor. UJI.
 31. Anna Lizondo i Navarro, estudiant de psicologia de l’UV.
 32. Pepa Senent. Professora. UJI.
 33. Maria José Esteve Ramos. Professora. UJI.
 34. Lluís Monjo Mur. Professor. UJI.
 35. Isabel Maria Vicent Soriano-Canos. PAS. UJI.
 36. Maria Monzó Fuster. Exprofessora de l'UJI.
 37. Ramon Canut Rebull. Professor. UJI.
 38. Fernando Romero Subiron. Exrector i professor. UJI.
 39. Germà Garcia Belmonte. Professor. UJI.
 40. Antoni Albalat. Poeta, escriptor, periodista i pintor.
 41. Inmaculada Fortanet, professora de l'UJI i exvicerectora de Multilingüisme fins a maig de 2018.
 42. Francisco Fabregat-Santiago. Professor Tiular d'Universitat. UJI.
 43. Sonia Querol Galarza. Empleada de banca.
 44. Clara Viciano. PAS. UJI.
 45. Albert Font-Tarrés, educador social i periodista.
 46. Maria Carme Diaz Carsi. Professora de Secundària i Exassessora de València del Servei d’Ensenyaments de la Conselleria d’Educació.
 47. Josep Barberà i Sorlí. Pesident d'ERPV.
 48. Vicent Maurí. Portaveu Intersindical Valenciana.
 49. AlfonsEsteve; tècnic lingüístic UV.
 50. Cèsar Mateu i Beltran, tècnic lingüístic de l'administració local i professor associat de l'UJI.
 51. Estels Martí (estudiant de la UV).
 52. Pau Monfort Monfort, mestre de música a l'escola pública.
 53. Sergio Trigueros Navarro, professor de l'UJI.
 54. Anna Caballer. Docent.
 55. Josep E. Ribera, lingüista. Professor. Universitat de València.
 56. Vicent Lluís Pitarch Nebot. Professor tècnic d'FP.
 57. María Noelia Ruiz Madrid. Professora. UJI. 
 58. Ximo Castelló. Professor. UJI.
 59. María José Soldevila Blasco. Assessora de català, SLT, UJI.
 60. Robert Martínez Carrasco. PAL UJI.
 61. Anna Calvo. Tècnica lingüística de l'administració local.
 62. Fina Montiel. Professora dels cursos de català del Servei de Llengües de l'UJI.
 63. Joan Mahiques Climent. Professor Ajudant Doctor. UJI.
 64. María Luz Pérez Soler. PAS. UJI.
 65. Néstor Beltran i Manjon (estudiant de la Universitat de València).
 66. ...
--------------

CARTA OBERTA A LA UNIVERSITAT JAUME I

El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC) té entre les seues finalitats la realització de tot tipus d'accion...