diumenge, 24 de març del 2024

Carta a Santiago Fortuño: reflexions al voltant del canvi de denominació de la ciutat de Castelló


Benvolgut company Santiago Fortuño,

Des del Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC), volem fer-vos arribar unes reflexions  al voltant del canvi de denominació de la ciutat de Castelló de la Plana que ha iniciat l’actual Ajuntament de Castelló (governat per PP i VOX). Procediment que s’iniciarà amb un informe favorable al canvi de denominació  que se us ha encarregat com a expert lingüístic.

El nostre Col·lectiu va realitzar, en el seu moment, una campanya molt activa favorable al canvi de denominació de Castelló de la Plana que va portar a terme l’anterior corporació municipal.

Per això, ens permetem recordar-vos que, malgrat que se us ha encarregat aquest informe a títol individual, el més probable és que després es presente com un informe de l’UJI.

En aquest sentit, cal recordar que la Universitat Jaume I té molt clar quin és el nom de la ciutat, i així ho fa palès en la seua norma màxima, els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

Per deixar-ho més clar, ja en el Manual d’usos lingüístics aprovats pels òrgans de govern universitaris el 2011 i modificats el 2017, s’explicita que el nom de la ciutat és Castelló de la Plana (article 3.4), i és la forma que ha d’utilitzar la Universitat. La mateixa denominació d’Universitat Jaume I de Castelló és la que utilitza el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat Jaume I, aprovat el 2021, en l’article 1.

A més us recordem que al vostre mateix departament compteu amb especialistes en toponímia als quals podeu consultar per fer el vostre informe. A la mateixa Universitat també compteu amb el Servei de Llengües i terminologia, amb experts en toponímia, que és l’òrgan que té la responsabilitat en el camp de la toponímia en l’àmbit universitari. I principalment cal recordar que existeix un informe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que avala la forma única del topònim en valencià, Castelló de la Plana, i que va servir al Consell Valencià per aprovar aquesta denominació com l’oficial per a la ciutat, de la mateixa manera, hi ha un informe del cronista oficial de Castelló que avala aquesta denominació. I, en definitiva, no hi ha justificació per a la doble denominació de la ciutat, i la traducció del terme Castelló no és Castellón. EL NOM ÉS CASTELLÓ DE LA PLANA.

Amb els millors desitjos,

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Cultura i la Llengua (CULC)

Castelló de la Plana, 25 de març de 2024

CARTA OBERTA A LA UNIVERSITAT JAUME I

El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC) té entre les seues finalitats la realització de tot tipus d'accion...