dijous, 7 de març del 2019

Valoració del CULC sobre l’acció de l’UJI de retirar el requisit lingüístic del Document de carrera docent i investigadora del PDI

El Consell de Govern de la Universitat del dia 28 de febrer de 2019 va aprovar la modificació del Document de carrera docent i investigadora en el sentit d’eliminar, per a les persones candidates a promocionar en la seua carrera acadèmica entre les diverses figures de professorat, i, en definitiva, per consolidar la plaça com a personal contractat doctor o titular d’universitat, el requisit d’haver d’acreditar un requisit lingüístic C1 en valencià o B2 en anglès en el cas de PCD o un requisit lingüístic C1 en valencià i B2 en anglès en el cas de TU.


La redacció del nou apartat sobre el requisit lingüístic ha quedat així: "Les persones candidates, que hagen sigut seleccionades en les places convocades de professorat contractat i en els concursos d'accés als cossos docents universitaris, hauran d'obtindre el nivell lingüístic en valencià i en anglès recollit en l’Estratègia de Convivència i Promoció Lingüística, en un termini de 5 anys des del seu nomenament. Aquest requeriment serà necessari per tal d’optar a les reduccions previstes al Programa de Suport a les Activitats d’Investigació i d’Innovació i Transferència, juntament amb altres accions que es puguen recollir en el document d’Estratègia de convivència i promoció lingüística”

Aquesta modificació es va aprovar per 32 vots a favor i 5 abstencions.

El CULC entén que aquesta modificació suposa l’eliminació de la necessitat d’acreditar uns coneixements lingüístics per poder obtenir la plaça de titular d’universitat o de personal contractat doctor, i que es fia al voluntarisme del professorat aquesta acreditació al cap de 5 anys des del seu nomenament com a personal contractat o funcionari de l’UJI. El “requeriment” serà necessari per optar a unes reduccions horàries (de crèdits) per sexennis d’investigació o a altres accions que encara es desconeixen en aquest moments. 

Entenem que amb aquesta nova via es canvia el model de professorat format en llengües que teníem fins ara per un altre on aquests coneixements no són necessaris, fet que, a més a més, suposa un greuge comparatiu amb el personal d’administració i serveis, el qual té incorporat el requisit lingüístic en la relació de llocs de treball des de l’any 2002.

En definitiva, el CULC entén que aquesta mesura suposa una involució. Sobretot, si no va acompanyada de mesures de planificació, de perfilació lingüística de places, de programació i de suport a la docència en valencià. Per altra banda les mesures positives que es puguen proposar en la nova Estratègia de Convivència i Política Lingüística no invaliden que defensem les mesures de capacitació lingüística del nostre professorat. En una universitat, que té dos idiomes oficials, l’única manera de garantir la igualtat de drets, i la no-discriminació de cap persona per motius de llengua, és que el personal docent, com el d’administració i serveis, estiga plenament capacitat per a exercir en qualsevol de les llengües oficials.

Finalment, agraïm a totes les persones i a les 29 entitats, sindicats, partits i associacions el suport al nostre manifest de denúncia d’aquesta actuació del Consell de Direcció de la Universitat. 

Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura. Castelló de la Plana, 7 de març de 2019

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CARTA OBERTA A LA UNIVERSITAT JAUME I

El Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC) té entre les seues finalitats la realització de tot tipus d'accion...